Evelyn Jansen

Privacy beleid

Algemeen

Evelyn Jansen hecht waarde aan uw privacy. Wanneer u een contactverzoek indient via de website of via andere weg contact met ons opneemt verstrekt u data aan ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze data.

Welke gegevens verzamelen we?

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens:

– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Uw bericht

 Waarom verzamelen we deze data?

Zo kunnen we via telefoon of per e-mail contact met u opnemen.

Toegang tot, correctie of verwijdering van data

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via atelier.evelynjansen@gmail.com. Evelyn Jansen zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren, bij voorkeur binnen vier weken. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat er data onjuist verwerkt wordt.

Bewaren van gegevens

Evelyn Jansen streeft ernaar gegevens niet onnodig te bewaren. Persoonlijke data wordt verwijderd indien deze niet meer relevant zijn, of hiervoor een verzoek wordt ingediend.

Veiligheid

Evelyn Jansen doet er alles aan om uw gegevens veilig te verwerken. De software van de website wordt regelmatig geüpdatet om veiligheidslekken te voorkomen. 

Fraude

Het is altijd vervelend als er sprake is van fraude. Het kan zijn dat wij uw gegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen of tegen te gaan. Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is geven wij gegevens aan de overheid. Evelyn Jansen zal nooit uw gegevens verkopen aan derden.